Serviceavtaler

Regelmessig service og vedlikehold av kjøl-, frys- og varmeanlegg er en god investering for ditt utstyr, og kan være med på å forlenge levetiden på dette.

Vi tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler av ulike typer til våre kunder. Alle avtaler blir spesialtilpasset kundens behov. Vi tilbyr avtaler med primært 1 og 2 besøk i året, men har også kunder, særlig matbutikker, som foretrekker månedlige besøk.

Vi er også alltid implementert med våre tjenester i revisjons-stopper hos noen av våre industrikunder.

Vårt operative område dekker hele Telemark og store deler av Buskerud, Vestfold og Agder-fylkene.

Noen av våre kunder

Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.
Brand Name : Brand Short Description Type Here.

Kontakt oss:

Telefoner:

Telefon: 35 94 70 00 /
Vakttlf: 97 87 70 11

E-Post:

post@stormkulde.no

Web:

www.stormkulde.no

Adresse:

Ringsevja 11
3830 ULEFOSS