Våre nyheter

Re-sertifisering F-gass

Våre teknikere har nå fornyet sine sertifikater med resterifisering iht. EU 2015/2067.

Det er et krav at f-gass sertifikater som er 5 år eller eldre må fornyes innen juni i år.

Vi er sertifisert i kategori I.

Kontakt oss:

Telefoner:

Telefon: 35 94 70 00 /
Vakttlf: 97 87 70 11

E-Post:

post@stormkulde.no

Web:

www.stormkulde.no

Adresse:

Ringsevja 11
3830 ULEFOSS