Industriell kjøling

Vi har lang erfaring med industriell kjøling, både med tradisjonelle kuldemedier, ammoniakk og CO2. Vi jobber både innen prosessindustri og matvareindustri.

Vår operative kuldeingeniør er i tillegg prosessmekaniker fra tidligere Hydro, med uunnværlig kompetanse innen industrimekanikk, og dette implementeres i opplæring av alle våre montører og teknikere. Vi sitter dermed på bredspektret kompetanse som svært få i landet innehar.

Våre industrielle kunder er blant annet INEOS, Bandak NCT, FMC, Den Stolte Hane og Tine Meierier. Ikke tvil med å ta kontakt dersom din bedrift ønsker den samme servicen!

Foto: Ineos AS

Foto: Ineos AS

Foto: privat

Foto: privat, sted: Den Stolte Hane AS avd. Stokke.

Foto: privat. Sted: Tine Meierier